FI EN

FiDiPro importerar tolv nya toppforskare till Finland

10.6.2008

Finlands Akademis styrelse har beslutat att bevilja finansiering till tolv nya FiDiPro-professorer som ska anställas vid finländska universitet och forskningsinstitut. Inom ramen för utlysningen, som nu ordnades för andra gången, beviljas nio miljoner euro för utländska toppforskares arbete i Finland. Finansieringen beviljas i genomsnitt med en finansieringsperiod på fem år. Den här gången beviljar Akademin finansiering till Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Havsforskningsinstitutet, Tammerfors universitet, Tekniska högskolan och Åbo universitet. Joensuu och Kuopio universitet får FiDiPro-finansiering för ett gemensamt forskningsprojekt.

De professurer som finansieras representerar en bred skala av vetenskapsgrenar: matematik, lingvistik, fysik, biokemi, skogsvetenskap och havsforskning. Också informationsbehandling och historia finns med bland de finansierade projekten. Detta är också den första gången som kvinnliga forskare beviljas FiDiPro-finansiering. Av de tolv nya FiDiPro-professorerna är två kvinnor.

FiDiPro har behållit sin popularitet

Finansieringsprogrammet FiDiPro lanserades år 2006 och väckte stort intresse också nu under Finlands Akademis andra utlysning. Till utlysningen för preliminära ansökningar i oktober 2007 lämnade in 53 ansökningar, varav Akademins styrelse valde ut 28 projekt vidare till den egentliga utlysningen. En del av dessa var samprojekt mellan två universitet.

FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme) är Finlands Akademis och Tekes gemensamma finansieringsprogram som finansierar rekryteringen av utländska eller utomfinländska toppforskare till Finland för en viss tid. FiDiPro siktar till att skapa långvarigt internationellt samarbete som stärker vetenskapligt och teknologiskt kunnande i Finland. FiDiPro-finansieringen gör att universitet och forskningsinstitut kan rekrytera internationellt ansedda experter som i annat fall kunde vara svåra att locka till Finland för en längre tid.

I Finland arbetar för tillfället sammanlagt 28 FiDiPro-professorer. De som nu beviljats finansiering torde börja sin FiDiPro-period tidigast vid ingången av år 2009.

Förteckning över FiDiPro-professorer och forskningsprojekt som beviljas finansiering (på finska)

www.fidipro.fi

Mer information:

generaldirektör Markku Mattila, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8210, markku.mattila(at)aka.fi
specialforskare Hannele Kurki, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8398, hannele.kurki(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Riitta Tirronen
tfn 09-7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »