FI EN

Akademipris till Hannes Lohi och Jan Lundell

Finlands Akademi premierade två forskare  

23.10.2007      

Finlands Akademi premierade två forskare på Vetenskapsgalan i Helsingfors tisdagen 23.10.2007.Akademiprisen beviljades akademiforskaren, docenten i molekylär biologi Hannes Lohi och akademiforskaren, docenten i fysikalisk kemi Jan Lundell.Bägge arbetar som akademiforskare vid Helsingfors universitet.Lohis forskningsgrupp hör också till Folkhälsans forskningscentrum. Lohi fick priset för vetenskapligt kurage, Lundell för samhälleligt genomslag.

Ärftlighetsforskare premierades för vetenskapligt kurage                                          

Akademiforskare Hannes Lohi forskar i epilepsins genetiska bakgrund och ärftlighet.Vid Helsingfors universitet har han initierat ett forskningsprogram för hundars gener. Inom programmet skall forskarna identifiera gendefekter som har ett samband med ärftliga sjukdomar hos olika hundraser.Lohi har introducerat en helt ny infallsvinkel i den finländska forskningen i ärftliga sjukdomar. Forskarna använder sig av information om hundens genom för att klargöra ärftligheten hos vissa sjukdomar som drabbar både hundar och människor.

Programmen för rasförädling av hundar erbjuder genetikerna ett ypperligt forskningsmaterial.Näst efter människan har hundarna de flesta ärftliga sjukdomarna; de kändaste hundsjukdomarna påminner mycket om människans motsvarande sjukdomar.Hannes Lohis hundmodell har spelat en viktig roll i kartläggningen av epilepsins sjukdomsmekanism.

Lohis forskning erbjuder många tillämpningsmöjligheter som kan förbättra både människans och hundarnas hälsa.Ett syfte med forskningen är också att ta fram bättre behandlingsmetoder.Av hundarnas DNA-prover bygger Lohi en biobank som är till nytta då man vill kartlägga såväl människo- som hundsjukdomars genetiska bakgrund.

Priset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet.Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.


Utveckling av kemiundervisningen gav pris för samhälleligt genomslag

Akademiforskaren Jan Lundell har på ett betydande sätt främjat användning av datorstödd kemi inom kemiundervisningen och utbildningen av kemilärare.Han har tagit fram läromedel som används både inom lärarutbildningen vid universiteten och inom fortbildningen för gymnasiernas och grundskolornas kemilärare. 

Lundell har varit en drivande kraft bakom det nya ICT-centret vid kemiska institutionen vid Helsingfors universitet. Han har också varit koordinator för institutionens projekt Kemiska datanät, som fokuserar på virtuell undervisning och koordinerar användningen av data- och kommunikationsteknik i kemisk forskning och undervisning och inom kemistudier. Det specifika kunnande som projektet ger utnyttjas vid de lärarutbildningskurser som Centret för kemiundervisning vid Helsingfors universitet anordnar.


Lundell arbetar för att höja kemiundervisningens kvalitet och stärka lärarnas pedagogiska kunskaper."Kemiundervisning får inte handla om att lära sig utantill.Med hjälp av till exempel molekylmodellering får eleverna själva pröva, bygga och modifiera.Modelleringen ökar intresset för kemi, som då inte längre känns trist och svår, utan tvärtom lätt och rolig.Lärarna måste läras att använda datorer för att vi ska kunna förnya hela kemiundervisningen", säger Lundell.

Priset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.


Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Akademin.Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden.Prisen beviljades nu för femte gången;tidigare har de kallats heders- och inspirationspris.Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, "Ögonblick" av Miia Liesegang.


Närmare information:

-         Överdirektör (förvaltning) Hedvig Mikkolanniemi, Finlands Akademi, tfn (09) 7748 8230, hedvig.mikkolanniemi@aka.fi
-         Akademiforskare Hannes Lohi, Helsingfors universitet, tfn (09) 191 25085, hannes.lohi@helsinki.fi
-         Akademiforskare Jan Lundell, Helsingfors universitet, tfn (09) 191 50165 jan.lundell@helsinki.fi
-         Fotografier av de prisbelönta kan beställas per e-post tiina.raivo@aka.fi
-         Presentationsfilmer om de prisbelönta finns fr.o.m. 23.10. kl. 18.00 utlagda på Finlands Akademis webbsidor, www.tietysti.fi/tiedeuutiset > Tiedevideoita (endast på finska).


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Tiina Raivo
tiina.raivo@aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »