FI EN

Kommunikationsenheten


Kommunikationsenheten sköter Finlands Akademis externa och interna kommunikation, upprätthåller mediekontakter samt ökar vetenskapens och forskningens synlighet.

Enheten svarar för Akademins pressmeddelanden, tidningar, externa och interna webbsidor, vetenskapsevenemang och mässdeltagande, transparanger, broschyrer, årsredovisningar och elektroniska nyhetsbrev.

Enheten informerar om Akademins utlysningar av forskningsbidrag samt om finansieringsmöjligheter inom det särskilda programmet Vetenskap i samhället i Horisont 2020, ramprogrammet för forskning. Vid enheten finns också Akademins forskningspolitiska bibliotek.

Kontaktpersoner

Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn +358 295 33 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Marjo Aaltomaa
kommunikationsassistent
tfn +358 295 33 5007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kenneth Gustafsson
translator
tfn +358 295 33 5014
fornamn.efternamn@aka.fi

Aino Laine
kommunikationsplanerare
tfn +358 295 33 5007
fornamn.efternamn@aka.fi

Terhi Loukiainen
informatör
tfn +358 295 33 5068
fornamn.efternamn@aka.fi  

Vesa Varpula
webbinformatör
tfn +358 295 33 5131
fornamn.efternamn@aka.fi

Leena Vähäkylä
informatör
tfn +358 295 33 5139
fornamn.efternamn@aka.fi

Anita  Westerback
kommunikationsassistent
tfn +358 295 33 5132
fornamn.efternamn@aka.fi

Senast ändrad 14.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »