FI EN

Förvaltningsenheten


Förvaltningsenheten svarar för Finlands Akademis personalförvaltning och utvecklingen av personalens kompetens samt för den allmänna förvaltningen och juridiska rådgivningen. Till enhetens uppgifter hör bl.a.

 • att handlägga frågor som gäller personalens anställningsförhållanden
 • att sköta personalutbildningen
 • att se till företagshälsovården och arbetsskyddet
 • att sköta rekryteringen
 • att svara för den allmänna förvaltningen och förvaltningsförfarandet
 • att svara för juridisk rådgivning (bl.a. IPR- och avtalsärenden)
 • att svara för den interna servicen samt lokal- och materialförvaltningen

Kontaktpersoner

Maarit Saarela
direktör
tfn 0295 335 102

Merja Hentilä
avdelningssekreterare
tfn 0295 335025

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 15.9.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »