FI EN

Ny modell med tre forskningsråd – frågor och svar

Forskningsrådssystemet vid Finlands Akademi förnyas.Varför föreslås tre i stället för nuvarande fyra forskningsråd?

För att kunna identifiera nya vetenskapliga öppningar och på bästa sätt stödja mångvetenskaplig forskning behövs flexibilitet och en möjlighet att agera på ett mångsidigt sätt även när det gäller de olika vetenskapsgrenarnas kontaktytor. Övergången från fyra till tre forskningsråd utvidgar deras verksamhetsområde och främjar nytänkande inom forskning.

Vilka är de kommande tre forskningsråden?

Efter den 1 januari 2019 har Akademin tre forskningsråd: forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

Hur väljs medlemmarna till de nya forskningsråden?

Undervisnings- och kulturministeriet framför en begäran om att universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, vetenskapsakademier, ministerier, andra forskningsfinansiärer och vetenskapliga samfund lämnar in förslag och motivering av medlemmar till Akademins forskningsråd. Personer som uppfyller villkoren kan även nominera sig själva.

Statsrådet tillsatte den 20 juni Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd för perioden 1.1.2019–31.12.2021.

Hurdana uppgifter har medlemmarna i ett forskningsråd?

De viktigaste uppgifterna för forskningsrådens medlemmar är

  • att slå fast forskningsrådets forskningspolitiska riktlinjer och planera rådets verksamhet
  • att besluta om forskningsfinansiering och att följa utfallet av finansieringen
  • att förutse utvecklingen av forskningsgrenar
  • att delta i arbetet inom Akademins arbetsgrupper, akademiprogrammens styrgrupper och kommittén för forskningens infrastrukturer
  • att bedriva nationellt och internationellt samarbete med finansiärer och intressentgrupper.

Läs mer om forskningsrådens uppgifter.

Leder färre forskningsråd till att någon vetenskapsgren ägnas mindre uppmärksamhet när det gäller finansiering?

Forskningsrådens antal styr inte hur mycket finansiering Akademins styrelse årligen tilldelar varje forskningsråd att disponera över. I enlighet med Akademins årsklocka utarbetar styrelsen i september en plan för verksamheten och ekonomin för åren 2020–2023 när det gäller forskningsrådens finansieringsandelar samt beslutar på sitt möte den 6 november 2018 om de enskilda forskningsrådens forskningsfinansiering för år 2019.

När inverkar förändringen på forskarna och utlysningarna?

Övergången till modellen med tre forskningsråd sker från början av år 2019. De som söker finansiering inom septemberutlysningen 2018 kan rikta sina ansökningar till forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, forskningsrådet för kultur och samhälle eller forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. Utlysningstexten publicerades i början av juli.

Hur vet man till vilket forskningsråd ansökan framöver ska riktas?

Då du väljer det lämpligaste forskningsrådet för din forskning lönar det sig att betrakta forskningsrådens verksamhetsområden ur ett brett perspektiv. Observera också att du i e-tjänsten fortsättningsvis kan välja fem forskningsområden som bäst beskriver din forskning. Forskningsområdena för Akademins forskningsråd fr.o.m. 1.1.2019

Vi ordnar den bästa möjliga bedömningen för alla ansökningar och varje ansökan bedöms av den panel som är bäst lämpad med tanke på innehåll och forskningsområden. Forskningsrådet fattar alltid beslut med hänsyn till olika traditioner och utvärderingspraxis inom de olika vetenskapsgrenarna. Vi kommer även att fortsätta det utvärderingssätt som redan nu är i bruk, det vill säga om det behövs kan ansökan utvärderas i forskningsrådens gemensamma panel.

Kommer även ansökningarnas bedömningspraxis att ändras?

Vi har testat en modell inom vissa bidragsformer där panelerna utöver att utvärdera ansökningarna även rangordnar ansökningarna. Forskningsråden har utnyttjat denna information vid sina beslut.

Forskningsrådens befogenheter kommer dock inte att minska utan de fattar även framöver beslut utifrån fastställda linjedragningar och resultaten av bedömningen. Precis som idag får sökande en beskrivning av de väsentliga motiveringarna som ligger till grund för beslutet i fråga.

Beroende på finansieringsinstrumentet är det forskningsråden, rådet för strategisk forskning (RSF), kommittén för forskningens infrastrukturer eller Akademins olika sektioner som fattar finansieringsbesluten.

Läs mer om hur ansökningarna bedöms och besluten fattas.

I augusti är det åter dags för infoturnén Ask & Apply; se datumen här.

Senast ändrad 9.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »