FI EN

Kommittén för forskningens infrastrukturer

Kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Kommittén sköter också andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

 • ordförande: överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi
 • vice ordförande: direktör Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet

Medlemmar:

 • Generaldirektör Johanna Buchert, Naturresursinstitutet
 • Generaldirektör Juhani Damski, Meteorologiska Institutet
 • Överdirektör Anni Huhtala, Statens Ekonomiska Forskningscentral
 • Professor Juhani Hämäläinen, Forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
 • Rektor Keijo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
 • Konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet
 • Direktör Mika Lautanala, Business Finland
 • Rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
 • Rektor Ilkka Niemelä, Aalto universitet
 • Rektor Riitta Rissanen, Lapplands Yrkeshögskola
 • Professor Mika Rämet, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
 • Vice rektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Professor Minnamari Vippola, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi
 • Rektor Mari Walls, Tampere universitet

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från undervisnings- och kulturministeriet är stadigvarande expert i kommittén.

 

Senast ändrad 10.7.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »