Handlingars offentlighet

Finlands Akademi är en informationshanteringsenhet som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

För att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthåller Finlands Akademi en beskrivning av de datalager och det ärenderegister som den förvaltar i enlighet med informationshanteringslagen. Syftet med beskrivningen är att hjälpa medborgarna att göra sin begäran om information om handlingar på det sätt som förutsätts i 13.1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Läs mer: Beskrivning av handlingars offentlighet (pdf)

Har du frågor eller synpunkter?