FI EN

Forskningens vidare genomslag i samhället


Debatten om forskningens genomslag, om hur genomslaget mäts och uppföljs samt om genomslagets egentliga betydelse har blivit livligare under de senaste åren. Som ett särskilt tema inom 2016 års utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland gjordes en separat granskning av forskningens samhälleliga genomslag som kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder. I fokus för granskningen låg forskningskunskapens olika effekter utanför forskarsamfundet och på hur dessa effekter kommer till.

Forskningens genomslag i samhället framträder på många olika sätt. Genomslagets mål, tidsperspektiv och former varierar i stor utsträckning. Genomslaget har olika tyngdpunkter inom olika områden, och forskningens mål och genomslagets manifestationer kan variera i hög grad också inom en enskild vetenskapsgren.

I 2016 års utvärdering av vetenskapens tillstånd analyserades forskningens vidare genomslag med beaktande av vetenskapens roller i samhället och de rutter längs vilka genomslaget rör sig. En av de viktigaste genomslagsrutterna är kunniga människor. I utvärderingen granskades denna rutt särskilt med hänsyn till hur doktorer placerar sig i arbetslivet.

Den finskspråkiga rapporten Tieteen tila 2016 (Vetenskapens tillstånd 2016) finns i pdf-format utlagd på Akademins webbplats.

Senast ändrad 26.6.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »