FI EN

Tumörgenetik

Det är krävande att behandla tumörer, eftersom varje fall är unikt. Tumörens egenskaper påverkas av miljöfaktorer, patientens gener, genmutationer som uppkommit i tumören under livet och kombinationer av dessa. Forskarna i spetsforskningsenheten för tumörgenetik har tidigare gjort betydande fynd inom tumörgenomik och med hjälp av forskningen ökat vår kunskap om elakartad tillväxt. Detta skapar en gedigen grund för spetsforskningsenhetens forskning.

Den tekniska utvecklingen inom genomforskning har möjliggjort analys av individen och tumörens hela arvsmassa. Forskningen har gett en enorm kunskapsmängd, och den teknologidrivna utvecklingen inom området erbjuder nya möjligheter att analysera denna datamassa för att nå vetenskapliga genombrott.

Som en forskningsenhet i den internationella toppen inom området kan spetsforskningsenheten för tumörgenetik öka vår förståelse för arvsmassans funktion genom att utnyttja data som producerats inom stora internationella projekt och unika patientgrupper inom den finländska befolkningen. Nationella register har en nyckelposition när det gäller att identifiera dessa grupper. Projektet främjar utnyttjandet av genomdata för medborgarnas hälsa både via nya genombrottsobservationer och genom att skapa kompetens som behövs för nya nationella uppslag och för att starta och utveckla verksamheten i Finlands cancer- och genomcentrum.

Mer information

  • Lauri Aaltonen, Helsinfors universitet (HU)
  • Matti  Nykter, Tammerfors universitet
  • Janne Pitkäniemi, Cancerregister
  • Jussi Taipale, HU

 

Senast ändrad 25.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »