FI EN

Hållbar rymdvetenskap och rymdteknik

Rymden håller på att bli en ny megatrend. Det stora antalet satelliter hotar ett hållbart utnyttjande av rymden, eftersom rymdskrot som inte avlägsnats kommer att göra omloppsbanorna obrukbara. En central faktor för uppkomsten av rymdskrot är strålningsförhållandena, som är oförutsägbara på grund av den bristande förståelsen för rymdplasmafysik.

Spetsforskningsenheten för hållbar rymdvetenskap och rymdteknik sammanför Finlands internationella spetskompetens inom rymdplasmafysik och rymdskrot med målet att genomföra ett paradigmskifte inom hållbart utnyttjande av rymden. Enheten har som mål att bygga upp en ny generations strålningstålig nanosatellitsvärm för att bringa förståelsen för strålningsmiljön till en ny nivå och visa dess hållbarhet genom att hämta tillbaka satelliterna till atmosfären.

Spetsforskningsenheten utnyttjar även den senaste experimentella forskningen som möjliggörs av internationella satelliter samt världens bästa modellverktyg för högpresterande datorsystem. Målet för framtiden är att trygga omloppsbanorna med hjälp av högklassig forskning samt att revolutionera experimentell rymdfysik med nanosatelliter.

Senast ändrad 25.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »