FI EN

Flervävnadsmodellering

Spetsforskningsenheten för flervävnadsmodellering skapas på ett gediget, befintligt samarbete och forskargruppernas gemensamma forskningsresultat från forskningsprojektet Människans reservdelar. En ny dimension är att förena kunskap inom teknologiska och biologiska vetenskaper för att utveckla ett nytt body-on-chip-koncept.

Idén bakom konceptet är att skapa nätverk mellan stamcells- eller vävnadskulturer med hjälp av cellodlade blodkärl och nerver. Helheten mäts, analyseras eller kontrolleras av ett datorstyrt nervsystem. Vid forskningen utnyttjas den breda kompetensen inom cell- och vävnadsbiologi, biomaterial, givarteknik, mikrosystem, diagnostisk avbildning och biomodellering hos forskarna inom spetsforskningsenheten.

Spetsforskningsenheten producerar betydande ny kompetens, till exempel förståelse för vävnaders samverkan under odlingsförhållanden, in vitro-byggande av kombinerade vävnader samt styrning av deras funktioner. Med det eftersträvade konceptet, som kombinerar biologi och konstgjorda strukturer, försöker man bland annat effektivisera läkemedelsutvecklingen och ta fram individuella behandlingar.

Mer information

  • Minna Kellomäki, Tammerfors universitet (TAU)
  • Katriina Aalto-Setälä, TAU
  • Jari Hyttinen, TAU
  • Pasi Kallio, TAU
  • Susanna Miettinen, TAU
  • Susanna Narkilahti, TAU
Senast ändrad 1.2.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »