FI EN

Erfarenhetshistoria

Spetsforskningsenheten forskar i erfarenhetens historia: hur skapas människors erfarenheter, hur tolkas de och hur påverkar de individens relation till sin gemenskap och sitt samhälle. Forskningen riktas mot tre samhälleliga fenomen: den levda tron, den levda nationen och den levda välfärdsstaten. Benämningarna understryker hur sociala konstruktioner och institutioner skapas genom erfarenhetsbaserad verksamhet. Det har forskats mycket kring erfarenheter, men de har inte studerats systematiskt som en del av relationen mellan individen och samhället eller för att förklara institutionernas och tankesättens historia genom att kombinera mikro- och makronivåer. Forskningsmaterialet är Finlands och Europas historia, som fungerar som en jämförelse och exempel på hur centrala frågor i vår tid och framtiden kan förstås, förklaras och lösas.

.

Senast ändrad 1.2.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »