FI EN

Ukkonen, Esko: spetsforskningsenheten för algoritmisk dataanalys


Enheten utvecklade nya begrepp, principer och algoritmer för numerisk dataanalys, vilka tillämpas på praktiska uppgifter. Enhetens forskare idkade grundforskning i informationsbehandling och deltog i mångsidigt, mångvetenskapligt samarbete.

En stor utmaning inom dataanalysen är att utveckla nya metoder för informationsbehandling som gör det möjligt att dra största möjliga nytta av vetenskapliga och industriella data.

Enheten kombinerade på ett även i internationellt perspektiv enastående sätt grundforskning i datavetenskap med ett omfattande samarbete kring tillämpningar.

Mål

Enhetens centrala kunskapsområde i metodutvecklingen var kombinatorisk mönstertillämpning och uppspjälkning av data. Metoder utvecklades i nära samarbete med slutanvändare: enhetens forskare satte sig in i olika dataanalysproblem inom tillämpningsområdena och tog fram olika lösningar, dvs. forskningens resultat tillämpades omedelbart.

Spetsforskningsenheten verkade också i nära samarbete med forskare till exempel inom molekylärbiologi, medicin, miljöforskning, lingvistik och datakommunikation. Tillämpningar var bland annat genlokalisering, utredning av genregleringsmekanismer, forskning kring organismers utbredning, dialekt- och namnforskning, forskning kring klimatförändringen samt informationssökning och datanät.

Organisation

Enheten för algoritmisk dataanalys leddes av professor Esko Ukkonen från institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet. Ukkonen är en internationellt ledande utvecklare av kombinatorisk mönsteridentifiering. Enheten verkade vid Helsingfors universitet och Tekniska högskolan och hade cirka 70 medarbetare.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »