FI EN

Tuori, Kaarlo: spetsforskningsenheten Grunderna för europeisk rätt och den politiska gemenskapen


Spetsforskningsenheten skulle forska i och tolka den förändring som håller på att ske inom det europeiska rättssystemet. I vilken riktning utvecklas reformen? Är det fråga om en utveckling mot ett enhetligt system eller mot en splittring av rätten att utfärda normer och en ökad fragmentering av rättsordningen?

Reformen har gett upphov till nya slags problem. Den traditionella offentligrättsliga begreppsapparaten som har sina rötter i nationalstaten räcker inte längre för att få grepp om problemen.

Mål

Spetsforskningsenheten hade som avsikt att utveckla sådana teoretiska och begreppsliga utgångspunkter med vilka man kan undersöka den europeiska rättens olika nivåer och multilateralitet.

Forskningsarbetet grundade sig på den spänning som existerar mellan ett enhetligt och ett splittrat rättssystem. Enheten bestod av tre forskargrupper som var och en betraktade forskningsområdet ur olika perspektiv; den första ur den politiska gemenskapens perspektiv, den andra ur marknadens perspektiv och den tredje ur ett rättsteoretiskt perspektiv.

Organisation

Enheten leddes av Kaarlo Tuori, professor i allmän rättsvetenskap vid Helsingfors universitet. Enheten verkade vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och bestod också av forskare från Åbo Akademi samt universiteten i Bamberg och Strasbourg. Sammanlagt 27 forskare arbetade vid enheten, forskarstuderandena medräknade. Till enheten hörde också en forskarskola som inledde sin verksamhet år 2006.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »