FI EN

Rosenholm, Jarl B: spetsforskningsenheten för funktionella material


Spetsforskningsenheten för funktionella material hade flera forskningsobjekt: 1) högklassiga specifika produkter som tränger undan massprodukterna inom pappers- och förpackningsindustrin; 2) multimedieprodukttillämpningar för den grafiska industrin och kommunikationsindustrin; 3) integrerade produkttillämpningar samt läkemedels- och livsmedelsförpackningar inom hälsovårdsindustrin; samt 4) kvalitetssäkring, kontrollerad transport och äkthetskontroll av pappers- och förpackningsprodukter.

Mål

Spetsforskningsenheten hade som mål att 1) utveckla material som kan identifiera en yttre (kemisk, elektrisk, magnetisk, biologisk, värme-, optisk eller akustisk) stimulans och reagera på den på ett kontrollerat sätt, 2) sätta samman dessa material till fiberbaserade kombinationsmaterial (t.ex. papper), som är hierarkiskt (mångdimensionellt) interaktiv, 3) trycktekniskt framställa interaktiva organiska komponenter på kombinationsmaterialytor, t.ex. indikatorer, sensorer och transistorer, samt 4) demonstrera i tryckningslaboratoriet FunPrint olika alternativ för att framställa intelligenta material.  

Organisation

Enheten leddes av professor Jarl B. Rosenholm från institutionen för fysikalisk kemi vid Åbo Akademi. Forskningen var i hög grad tvärvetenskaplig: från ÅA deltog enheterna för fysikalisk kemi och fysik samt laboratorierna för pappersförädling och teknisk polymerkemi. Från Helsingfors universitet deltog laboratoriet för polymerkemi och laboratoriet FunPrint. Viktiga bakgrundsorganisationer var även forskarskolorna Graduate School of Materials Research (GSMR) och International Doctoral Programme in Pulp and Paper Science and Technology (PaPSaT).

Enheten bestod av sex professorer, ca 30 kärnforskare, både heltidsanställda och som bisyssla, samt 18 forskare som arbetade med annan finansiering.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »