FI EN

Knuuti, Juhani: spetsforskningsenheten för cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar


I enheten skulle forskarna undersöka uppkomstmekanismerna för kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar), det metabola syndromet och diabetes samt finna mätare som kan användas i förebyggandet, diagnosticeringen och behandlingen av dessa sjukdomar.

Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de vanligaste dödsorsakerna. Förekomsten av det metabola syndromet och diabetes har ökat kraftigt under de senaste åren och har mångdubblat risken att insjukna i hjärtsjukdomar. Man vet mycket lite om ämnesomsättningens växelverkan och dess störningar mellan olika vävnader och cirkulationssystemet. Ett sätt att undersöka dem är molekylär avbildning, i synnerhet positronemissionstomografi (PET).

Mål

Hjärtforskningens mål var att utveckla nya avbildningsmetoder för att kunna bestämma svårighetsgraden av och risken för kranskärlssjukdom och hjärtsvikt samt för att kunna ge riktlinjer för vård. Diabetesforskningen skulle ta sikte på att undersöka olika organs, såsom fettvävnadens, leverns, det centrala nervsystemets och hjärtats växelverkan i sjukdomsuppkomsten och -utvecklingen. Detta skulle göra det möjligt att utveckla och pröva nya behandlingar. För att kunna utnyttja molekylär avbildning i forskningen, skulle man utveckla nya markörämnen för PET- och magnetavbildning.

Organisation

Enheten leddes av professor Juhani Knuuti. Knuuti var chef för det nationella PET-centret i Turku Science Park och har forskat i och utvecklat avbildning av hjärtat.

PET-centret är ett gemensamt forskningscenter för Åbo universitet, Åbo Akademi och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I forskargruppen ingick 71 akademiska personer och 23 personer som arbetade på sina avhandlingar.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »