FI EN

Aro, Eva-Mari: spetsforskningsenheten för integrerad fotosyntes- och metabolitforskning


Enheten hade som mål att forska i hur fotosyntesens reaktioner regleras och hur de integreras i produktionen av primär- och sekundärmetaboliter hos organismer som har fotosyntes samt i produktionen av bioväte. 

I fokus för enhetens forskning var dels de miljöekologiskt och biotekniskt viktiga cyanobakterierna (blågröna algerna), dels de cyanobakterier och växtmodeller som används som modellorganismer i fotosyntesforskningen, t.ex. backtraven (Arabidopsis thaliana).

Mål

Enheten tog sikte på att konstruera en heltäckande systembiologisk bild av hur organismer som utför fotosyntes fungerar och reagerar på sin omgivning, allt från genomfunktion till protein- och metabolismnivån. Cyanobakteriernas genomer är relativt små, vilket betyder att det är betydligt enklare att få en helhetsbild av metabolin med dem än med växter. 

Cyanobakterier spelar en viktig roll också med tanke på forskningens tillämpningar. Ett biotekniskt mål vad gäller cyanobakterierna är att finna och utnyttja kommersiellt viktiga föreningar och molekyler som kan fungera som potentiella läkemedel. 

Ett ytterligare biotekniskt mål var att förädla cyanobakterier så att man effektivt kunde producera bioväte, dvs. vätgas som framställs av biomassa eller den biologiskt nedbrytbara delen av avfall.

De biotekniska projekten vilade på en stadig grund, eftersom forskarna hade tillgång till en stor stamsamling på över tusen cyanobakterier ur Finlands natur.

Organisation

Spetsforskningsenheten för integrerad fotosyntes- och metabolitforskning leddes av akademiprofessor Eva-Mari Aro från institutionen för biologi vid Åbo universitet. Hon är expert inom växters och cyanobakteriers fotosyntes och motståndskraft mot miljöstress.

Enheten bestod av institutionen för biologi vid Åbo universitet och institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet. Vid enheten verkade tre professorer samt sammanlagt omkring 50 forskare, doktorander och teknisk personal.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »