FI EN
Mentorprogram för forskare

Mentorprogram för forskare

Finlands Akademi och Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland har lanserat ett gemensamt mentorprogram för forskare. Mentorprogrammet riktas till de forskare som år 2017 fått sitt första akademiprojektsbidrag från Akademin. Målet med programmet är att förbättra forskarnas förutsättningar att växa och bli mer självständiga som forskare. Mentorerna väljs av vetenskapsakademierna och de är erfarna forskare som erbjuder yrkesmässigt stöd. Programmet avslutas och utvärderas i slutet av år 2019.

Mentorprogrammet är en ny tjänst för sådana yngre forskare som leder sitt första stora forskningsprojekt. Med stöd och hjälp från erfarna mentorer ska forskarna få en möjlighet att utveckla och stärka sin kunskapsbas och främja sin karriärutveckling. För de seniorforskare som väljs till mentorer ger programmet en möjlighet att bli bekant med den nya generationens framgångsrika vetenskapsidkare inom ett flertal olika vetenskapsgrenar. Programmet erbjuder både adepter och mentorer en möjlighet att bredda sina nätverk och få insyn i forskningsverksamhet utanför det egna vetenskaps- eller verksamhetsområdet.

Programmets mål är bl.a. att erbjuda

  • yrkesmässigt stöd för forskarnas självständiga utveckling
  • både adepter och mentorer möjligheter att utveckla sina nätverk och få nya insikter om hur det är att vara forskare.

Mer information

Senast ändrad 15.1.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »