FI EN

NOS-N


NOS-N (Nordiska samarbetsnämnden för naturvetenskap) är ett samarbetsorgan för de naturvetenskapliga och tekniska forskningsråden i de nordiska länderna. Målsättningen är att främja och utveckla samarbetet mellan de vetenskapliga forskningsråden och koordinera verksamheten.

NOS-N har initierat flera samnordiskt finansierade projekt, bl.a. det nordiska spetsforskningsprogrammet för globala förändringar (2003–2007), projektet Nordic Data Grid (2003–2005) och Nordunet3-programmet (2006–2009) för internetforskning. De senaste åren har NOS-N koncentrerat sig på aktuella ärenden gällande forskningens infrastrukturer. Samarbetsnämnden har även samarbetat aktivt med NordForsk, bl.a. efter att NordForsk år 2012 blev en fullständig medlem av NOS-N.

De finländska representanterna i NOS-N är ordföranden för Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, professor Paula Eerola samt direktören Susan Linko (enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning).

Mer information

Susan Linko
direktör, enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning
tfn 0295 335 066
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »