FI EN

NORIA-net


NORIA-net är ett samarbetsprogram startat av NordForsk år 2007 som främjar samarbete mellan grundforskningsfinansiärer i Norden. NORIA-net-projekt bildar nätverk mellan forskningsfinansiärer, framställer utredningar och skapar gemensamma förhandlingssätt inom områden där man kan dra den största nyttan av samverkan.

Akademin har deltagit i åtta NORIA-net-projekt: varit koordinator för fyra (Asia NORIA-net, Development of Peer Review in the Nordic Context, NORIA-net on Health and Welfare och Nordic Evaluation of Sport Sciences) och deltagit i fyra (Use of Bibliometrics in Research Policy and Evaluation Activities, Nordic eScience Initiative (eNORIA), Nordic Research Infrastructure Network (NRIN) och Nordic Network for International Research Policy Analysis (NIRPA)). NordForsk har sedermera förnyat NORIA-net-programmet så att det bättre ska bidra till att föreverkliga organisationens strategiska mål.

År 2012 startades NORIA-net Arctic för att bereda ett samnordiskt forskningsprogram för arktiska områden. Akademin deltar i NORIA-net Arctic.

Mer information

Leila Häkkinen
ledande vetenskapsrådgivare

tfn 0295 335 033
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »