FI EN

Japan


Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med två japanska forskningsfinansiärer: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) och Japan Science and Technology Agency (JST).

Avtalet med JSPS omfattar samtliga vetenskapliga discipliner förutom medicin. Målet med samarbetet är att stödja forskarmobilitet och gemensamma seminarier.

Business Finland deltar i samarbetet med JST genom att bidra till finansieringen av samprojekt. En del av de projekt som ursprungligen skulle finansieras av JST har överförts till Agency for Medical Research and Development (AMED), en ny japansk organisation som finansierar medicinsk forskning och utveckling.

Mobilitetsfinansiering

Akademin beviljar mobilitetsstipendier till finländska forskare för forskning vid universitet och forskningsinstitut i Japan. Stipendierna täcker rese- och vistelsekostnader, men inte forskningskostnader. Mobilitetsfinansieringen söks i samband med Akademins septemberutlysning.

Finansiering för seminarier

Akademin och JSPS erbjuder finansiering för seminarier för att stödja finländska forskares samarbetsinitiativ med japanska forskare.

Finländska forskare kan ansöka om personliga stipendier för att delta i ett finsk-japanskt seminarium i Japan. De kan också ansöka om bidrag för att ordna ett finsk-japanskt seminarium i Finland. Finansieringen söks i samband med Akademins septemberutlysning.

Samprojekt med Japan

Målet för Akademins finansiering för finsk-japanska samprojekt är att erbjuda långsiktigt stöd till systematiskt forskningssamarbete mellan Finland och Japan.

Akademin har finansierat finsk-japanska samprojekt både med JSPS och med JST.

Utlysningarna med JSPS har haft följande teman:

 • 2013 kultur- och samhällsvetenskaplig forskning
 • 2012 bio- och miljövetenskaplig forskning
 • 2010 boendets framtid
 • 2008 allestädes närvarande datateknik
 • 2006 life sciences and medical sciences
 • 2005: alla forskningsområden
 • 2004: alla forskningsområden.

Tillsammans med JSPS har Akademin finansierat 20 finsk-japanska forskningsprojekt. De finansierade projekten kan ses genom att söka i vår projektkatalog. Akademins sammanlagda finansiering har uppgått till 4,28 miljoner euro.

Samarbetet med JST omfattar även Business Finland, vilket betyder att finländska forskare har kunnat ansöka om finansiering från Akademin, från Tekes (Business Finland) eller från både Akademin och Tekes. Utlysningarna med JST har haft följande teman:

 • 2014: åldrande och tillgängliga informationssystem
 • 2013: medicinsk genomik, särskilt bioinformatik
 • 2012: IKT-baserade tillämpningar inom medicin
 • 2010: medicinska biomaterial och funktionella tryckbara material
 • 2009: materialforskning för fotonik, optoelektronik, solceller och batterier
 • 2008: funktionella material

Tillsammans med JST har Akademin finansierat 16 finsk-japanska forskningsprojekt. De finansierade projekten kan ses genom att söka i vår projektkatalog. Akademins sammanlagda finansiering har uppgått till 5,18 miljoner euro. En del av de projekt som ursprungligen finansierats av JST har överförts till Agency for Medical Research and Development (AMED), en ny japansk organisation som finansierar medicinsk forskning och utveckling.

Kontaktpersoner

Ulla Ellmén
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 011

Kristiina Helansuo (mobilitet)
koordinator
tfn 0295 335 022

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 24.8.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »