FI EN

Water JPI

Joint Programming Initiative on Water Challenges for a Changing World (Water JPI)

Syftet med Water JPI är att möjliggöra intelligenta lösningar för vattenförvaltning i den föränderliga världen.

Världens vattendrag hotas av flera olika faktorer. Ekosystemen hotas dels av det ökande behovet av vatten, dels av de föroreningar som sprider sig i naturen. Vattenresurserna överutnyttjas, de är ojämnt fördelade och vattenkvaliteten försämras vidare. Klimatförändringen orsakar torka i vissa områden och översvämningar i andra. För att kunna svara på stora samhälleliga, ekonomiska, ekologiska och teknologiska utmaningar måste Europa inta en mångvetenskaplig infallsvinkel. Water JPI-Initiativet syftar till att skapa en gemensam uppfattning om hur man kunde organisera Europas och världens vattenförsörjningssystem inom ramen för en hållbar ekonomi.

Water JPI lanserades av Europeiska unionens råd år 2010. Tio år senare, år 2020, inbegriper initiativet Europeiska kommissionen och 23 medlemsländer samt tre länder med observatörsstatus. Finland har deltagit i Water JPI redan från första början. Finlands deltagande i initiativet koordineras av Finlands Akademi. Finland representeras av två expertmedlemmar: en representant från Helsingfors universitet och en från Naturresursinstitutet. Akademin stöds av en omfattande intressentgrupp, som består av representanter för ministerier, universitet och forskningsinstitut inom vattenbranschen.

Enligt Water JPI:s forsknings- och innovationsstrategi ska initiativet förbättra samordningen av agendor inom den europeiska vattenforskningen med noggrant utvalda åtgärder, såsom forskningsprojekt, forskningsinfrastrukturer och internationellt forskningssamarbete.

Kontaktpersoner

  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • www.waterjpi.eu
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »