FI EN

Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND) syftar till att lösa de ökande utmaningar som neurodegenerativa sjukdomar medför. Målet är att stärka forskningens genomslag genom att öka samarbetet utifrån pågående nationella program samt att identifiera gemensamma målsättningar.

Initiativets forskningsstrategi (på engelska) drar upp linjerna för hur man på ett så effektivt sätt som möjligt kunde utnyttja europeisk forskning på området för att förebygga, diagnosticera och säkra behandlingen av sjukdomarna i fråga.

Finlands Akademi har varit partner i JPND sedan 2009. Nätverket öppnar årliga utlysningar av finansiering. Finlands Akademi har deltagit genom att finansiera 14 finländska parter i 11 konsortier med total 2,4 miljoner euro. Läs mer om utlysningarna och de finansierade projekten på JPND:s webbplats.

Mer information

vetenskapsrådgivare
Päivi Lindfors
tfn. 029 533 5028
fornamn.efternamn(at)aka.fi

ledande vetenskapsrådgivare
Sirpa Nuotio
tfn 0295 335 082
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 17.4.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »