FI EN

More Years, Better Lives (JPI MYBL)

Den kontinuerligt ökande medellivslängden är ett av de viktigaste framstegen under senare tid. Samtidigt finns det dock en risk för att detta ytterligare belastar ekonomin, samhället och de offentliga finanserna. JPI MYBL är ett initiativ för gemensam programplanering som syftar till att sammanföra forskning från flera olika forskningsområden och europeiska länder kring frågor som påverkas av demografiska förändringar. De teman som behandlas är bl.a.

  • hälsa och funktionsförmåga
  • social- och hälsovård
  • arbete och produktivitet
  • utbildning och lärande
  • boende, boendemiljöer och rörlighet.

Finlands representanter i JPI MYBL är överdirektör Marja Vaarama (Institutet för hälsa och välfärd) och professor Sarianna Sipilä (medlem av Finlands Akademis forskningsråd för hälsa).

Mer information

ledande vetenskapsrådgivare
Sirpa Nuotio

tfn 0295 335 082
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 9.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »