FI EN

ESF


Vetenskapsstiftelsen ESF (European Science Foundation) grundades år 1974 för att främja vetenskap och grundforskning i Europa. När stiftelsen var som störst hade den totalt 78 medlemsorganisationer från 30 olika länder. ESF var en självständig organisation som finansierade sin verksamhet i huvudsak genom de medlemsavgifter som medlemsorganisationerna betalade.

Finlands Akademi deltog aktivt i all ESF-verksamhet och finländska forskare deltog i ett flertal europeiska forskningsprogram som ESF hade startat.

Efter att många medlemsorganisationer dragit sig tillbaka från ESF:s verksamhet var organisationen tvungen att omorganisera sig. Åtgärderna för att avveckla ESF:s verksamhet startades år 2012 och verksamheten avslutades officiellt i slutet av år 2015.

En ny ESF-organisation lanserades i början av år 2016. Den nya organisationen erbjuder bl.a. vetenskapliga tjänster i syfte att stödja utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Den nya ESF har även självständiga expertnätverk och kommittéer på samma sätt som den gamla organisationen. Den nya ESF-organisationen finansierar inte forskning. Finlands Akademi är inte medlem i nya ESF.

Kontaktperson

Leila Häkkinen
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 033
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.8.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »