FI EN

LEAP-Agri

LEAP-Agri syftar till att erbjuda möjligheter för europeiska och afrikanska forskargrupper att samarbeta inom livsmedelssäkerhet och hållbart jord- och vattenbruk. Syftet med LEAP-Agri är att finansiera forskningsprojekt mellan Afrika och Europa med stöd av nationella finansiärer och Europeiska kommissionen samt att på lång sikt stärka den politiska dialogen på hög nivå mellan Europa och Afrika inom vetenskap, teknologi och innovation.

Finlands Akademi blev partner i LEAP-Agri ERA-NET Cofund-nätverket år 2016.

Nätverket en samfinansierad utlysning för forskningsprojekt år 2017. Inom utlysningen finansierades 27 konsortier med ca 23 miljoner euro. I konsortierna deltar 250 afrikanska och europeiska grupper från 20 länder. Finlands Akademi finansierade fem finländska parter med totalt 1 miljon euro. Listan på finansierade projekt finns på LEAP-Agris webbplats.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, tfn 0295 335 028, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi

www.leap-agri.com

Senast ändrad 17.4.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »