FI EN

LEAP-Agri (2016–2021)

Finlands Akademi deltar i projektet LEAP-Agri ERA-NET Cofund. LEAP-Agri syftar till att erbjuda möjligheter för europeiska och afrikanska forskargrupper att kombinera sina resurser och sin expertis för att bedriva forskning som tar sikte på att lösa globala utmaningar. Projektets teman är livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk. Dessa teman har identifierats som prioritetsområden inom ramen för politisk högnivådialog mellan EU och Afrika.

LEAP-Agri lanserades i december 2016 och i projektet deltar 30 finansieringsorganisationer från 19 olika länder i Europa och Afrika. Projektet samordnas av Agence Nationale de la Recherche (ANR) i Frankrike. En samfinansierad utlysning av LEAP-Agri-finansiering öppnades i mars 2017. Utlysningen har en total budget på ca 28 miljoner euro.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, tfn 0295 335 028, fornamn.efternamn(at)aka.fi

www.leap-agri.com

Senast ändrad 21.8.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »