FI EN

BiodivERsA


Finlands Akademi är sedan juni 2016 med i ERA-NET-nätverket BiodivERsA. Nätverket bidrar till att utveckla sådant forskningsprograms- och finansieringssamarbete som hänför sig till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett särskilt mål för nätverket är att engagera beslutsfattare och öka genomslaget i samhället.

Genom medlemskapet i nätverket kan Akademin öka finländska forskares möjligheter att bilda internationella forskningsnätverk samt stödja nationella forum för biologisk mångfald, såsom GBIF och FinBIF. I nätverket deltar 32 organisationer från 19 länder.

BiodivERsA har hittills öppnat sex utlysningar tillsammans med sina partners (bl.a. en utlysning med FACCE JPI och en utlysning med EU-kommissionen). Akademins forskningsråd för biovetenskap och miljö är beredd att delta i beredningen och eventuellt finansieringen av kommande utlysningar inom nätverket.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö delfinansierar utlysningen Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services 2017–2018, som ordnas av ERA-NET-nätverket BiodivERsA och sammanslutningen Belmont Forum. Det primära målet med utlysningen är att främja scenariobaserad forskning om biologisk mångfald och relaterade förändringar och ekosystemtjänster.

Läs mer om utlysningen och ansökningsprocessen på BiodivERsAs webbplats.

Mer information

Harri Hautala
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 019
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 20.12.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »