FI EN

BiodivERsA


Finlands Akademi är sedan juni 2016 med i ERA-NET Cofund-nätverket BiodivERsA. Nätverket bidrar till att utveckla sådant forskningsprograms- och finansieringssamarbete som hänför sig till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett särskilt mål för nätverket är att engagera beslutsfattare och öka genomslaget i samhället.

Genom medlemskapet i nätverket kan Akademin öka finländska forskares möjligheter att bilda internationella forskningsnätverk samt stödja nationella forum för biologisk mångfald, såsom Naturpanelen, Finlands artdatacenter och Global Biodiversity Information Facility (GBIF). I nätverket deltar 39 organisationer från 25 länder.

BiodivERsA har hittills öppnat sju utlysningar tillsammans med sina partners (bl.a. en utlysning med FACCE JPI och två Cofund-utlysningar med EU). Dessa utlysningar har stött mer än 70 internationella projekt med total ca 180 miljoner euro.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö delfinansierar utlysningen Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services 2017–2018, som ordnas av BiodivERsA och sammanslutningen Belmont Forum. Det primära målet med utlysningen är att främja scenariobaserad forskning om biologisk mångfald och relaterade förändringar och ekosystemtjänster.

Vid årsskiftet 2018–2019 finansierades totalt 21 internationella konsortier som hade tio finländska parter. Listan med de finansierade projekten finns på BiodivERsAs webbplats.

Forskningsrådet deltar också i BiodivERsA-utlysningen Biodiversity and Climate Change åren 2019–2020. Det huvudsakliga syftet med utlysningen är att främja forskning om klimatförändringens inverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i alla livsmiljöer.

Senast ändrad 29.1.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »