FI EN

Avslutade ERA-NETs

CIRCLE (2005-2009) och CIRCLE 2 (2010-2014)

Finlands Akademi medverkade i ERA-NET-projektet CIRCLE (Climate Impact Research Coordination within a Larger Europe). Projektet koordinerades av Umweltbundesamt från Österrike. I CIRCLE deltog 16 organisationer från elva länder. Budgeten var 2,8 miljoner euro och projektet genomfördes under perioden 2005–2009.

Mer information: www.circle-era.net

CO-REACH (2005-2010)

ERA-NET-projektet CO-REACH (Co-operation of Research between Europe and China) var ett samarbetsnätverk mellan europeiska forskningsfinansiärer och forskningspolitiska organisationer som främjade forskningssamarbete med Kina inom samtliga vetenskapliga discipliner. CO-REACH skapade samarbete och gemensamma verksamhetsmodeller för Europas FoU-samverkan med Kina. Projektet stödte koordineringen av sådana europeiska forskningspolitiska åtgärder som rör Kina och därtill hörande forskningsprogram. Målet var att integrera CO-REACH-verksamheten i andra europeiska multilaterala initiativ och avtal.

ERA-AGE 

ERA-AGE (European Research Area in Ageing Research) är ett ERA-NET-projekt inom EU:s sjätte ramprogram som startade år 2004. Målet med projektet var att bilda nätverk mellan forskningsfinansiärer inom äldreforskning. ERA-AGE öppnade sin första gemensamma utlysning inom äldreforskning år 2007. ERA-AGE 2 startades år 2009.

Mer information: era-age.group.shef.ac.uk/

ERA-PG

ERA-NET-projektet för växtgenomik (ERA-PG, Plant Genomics) koordinerar de nationella programmen inom växtgenomik genom att förmedla information och skapa enhetliga modeller för planering och ledning av programmen.

Mer information: www.erapg.org

ERA-SAGE

ERA-SAGE-projektet (European Research Area on Societal Aspects of Genomics) koordinerades av Netherlands Genomics Initiative från Nederländerna. Inom projektet medverkade elva partners från nio olika länder. I arbetet med att bygga ett enat Europa är det viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till skillnaderna i olika länders nationella, sociala och kulturella normer och värden och därigenom finna ett sätt att handla med de nya teknologierna i dessa länder.

MarinERA

ERA-NET-projektet MarinERA (National and regional marine RTD activities in Europe) koordinerades av IFREMER (Institute Français de Research pour l’exploitation de la Mer, Frankrike). Finlands Akademi medverkade som en partner. I projektet deltog totalt 15 partner från tretton olika länder. Projektets mål hade att göra med internationaliseringen av havsforskning samt med effektivitet. Projektets budget var 2,95 miljoner euro för åren 2004–2008.

Mer information: www.marinera.net

PrioMedChild

PrioMedChild (Priority Medicines For Children) var ett ERA-NET-nätverk av elva forskningsfinansiärer (Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Ungern) som främjade forskning kring läkemedelsutveckling för barn, särskilt gällande sammansättning, dosering, säkerhet och effekt.

Mer information: www.priomedchild.eu/

 

Senast ändrad 13.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »