FI EN

ERA-NET och andra EU-samarbetsnätverk

ERA-NET

ERA-NET är en finansieringsform inom EU:s ramprogram för forskning med syfte att utveckla samarbetet mellan nationella forskningsprogram och forskningsfinansiärer för att främja europeisk forskning. ERA-NET-projekt knyter samman nationella eller regionala program, stöder samarbete och koordinering mellan nationella och regionala forskningsprogram, ökar det systematiska informationsutbytet mellan programmen samt kartlägger olika samarbetshinder.

ERA-NET-nätverk erbjuder forskare multinationella utlysningar för samprojekt inom teman som planeras i samverkan med de aktörer som deltar i nätverkens verksamhet. EU-kommissionen beviljar finansiering till de nationella forskningsfinansiärernas koordinerings- och administrationskostnader i anslutning till ERA-NET-nätverk. Kommissionen bidrar dessutom med ERA-NET Plus-finansiering till att finansiera forskningsprogram inom ERA-NET tillsammans med finansieringsorganisationerna bakom ERA-NET-nätverk. Partnerorganisationerna i ERA-NET-nätverk beslutar skilt om sitt deltagande i gemensamma utlysningar. Efter att kommissionens finansiering har avslutats kan ERA-NET-nätverken fungera som självständiga (finansierings)nätverk eller som delar av initiativ för gemensam programplanering (Joint Programming).

Akademin har aktivt deltagit i olika helheter inom ERA-NET-projekt och ansvarat för beredandet av sådana uppgifter som berör Akademins egen verksamhet i Finland. Inom ERA-NET-utlysningar åren 2007–2012 finansierade Akademin finländska forskargrupper med en sammanlagd summa på ca 20 miljoner euro.

INCO-NET

INCO-NET (International Cooperation Network) är ett finansieringsinstrument inom ramen för Internationellt samarbete (INCO), som ingår i det särskilda programmet ”Kapaciteter” av EU:s sjunde ramprogram för forskning. INCO har som mål att uppmuntra tredje länder att delta i ramprogrammet och att skapa möjligheter för europeiska forskare att delta i forskningsprogram och forskningsfinansiering i tredje länder. Målet är ytterligare att öka flödet av information och diskussion mellan EU och tredje länder så att universiteten, forskningsinstituten och företagen kan stärka sitt internationella samarbete inom de geografiska områden som definieras i arbetsprogrammen.

INCO bildar ett kontaktnät för aktörer inom forskningen i Europa och tredje länder. Det är också ett sätt att uppmuntra europeiska forskare och forskare från tredje länder att delta i gemensamma projekt.

Senast ändrad 3.3.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »