FI EN

BONUS


BONUS, forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön, genomförs åren 2010–2017. I programmet deltar Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland.

Programmets mål är att skapa långsiktigt samarbete inom forskning och innovation genom att erbjuda finansiering för forskningssamarbete mellan Östersjöländerna. Utlysningarnas teman grundar sig på Bonus strategiska program för åren 2011–2017.

För finansieringen av projekt inom BONUS står EU-kommissionen och forskningsfinansiärer i Östersjöområdet med lika stora finansieringsandelar. Programmets finansieringsbudget är 100 miljoner euro. Finansieringen koordineras av sekretariatet för BONUS intressegruppering (EEIG).

Programmet har ordnat fem utlysningar: Viable Ecosystems (2012), Innovation (2012), Sustainable Ecosystem Services (2014), Blue Baltic (2015) och Synthesis (2017). Programmet har sammanlagt finansierat 48 forskningskonsortier med cirka 80 miljoner euro. Finlands Akademi och EU har finansierat 44 finländska partier i 25 konsortier med drygt 13 miljoner euro.

Forstsättning till BONUS-programmet planeras i koordinations- och stödåtgärdsprojektet BANOS (BANOS CSA, the Baltic and North Sea Support and Coordination Action). BANOS-projektet får finansiering från EU:s ramprogram Horisont 2020 och det fortsätter till våren 2021. Projektet koordineras av BONUS-sekretariatet. Finlands Akademi deltar i BANOS-projektet som en stadigvarande observatörsmedlem. Detta ger Finland och finländare goda utsikter för att påverka den kommande forsknings- och innovationsstrategin för Östersjö och Nordsjö, som bestämmer teman för framtida forsknings- och innovationsutlysningar.

Mer information

direktör
Laura Raaska
ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö 
tfn 0295 335 094

Jaana Lehtimäki
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 060

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 30.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »