FI EN
Biovetenskap och miljö

Vad gör forskningsrådet för biovetenskap och miljö?


Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö genomför Akademins mål inom sitt eget verksamhetsområde. Forskningsrådet främjar högklassig, ansvarsfull och effektfull forskning samt utnyttjandet av den kunskap som forskningen tar fram. Forskningsrådet främjar också vetenskaplig förnyelse genom att stödja nya, uppslagsrika och djärva forskningsidéer som eventuellt innehåller risker.

Det nuvarande forskningsrådet inledde sitt arbete i början av år 2016. Det representerar ett brett spektrum av forskningsområden inom bio- och miljövetenskap. Forskningsområdena representerar grundforskning, men samtidigt utgör de också grunden för andra områden som ligger närmare tillämpad forskning. Typiskt för de forskningsområden som forskningsrådet representerar är att de är interdisciplinära områden.

Bio- och miljövetenskaplig forskning spelar en central roll i att skapa en gynnsammare miljö för hållbar utveckling och lösa globala utmaningar. Forskningens samhälleliga relevans uppstår särskilt då man försöker lösa de frågor som hänför sig till dessa utmaningar. Ett mål för forskningsrådet för biovetenskap och miljö är därför att skapa förutsättningar för sådan forskning som tar fram ny kunskap för att lösa dessa utmaningar.

All finansiering som forskningsrådet erbjuder främjar forskarkarriären. Ett särskilt mål är att stödja internationellt konkurrenskraftiga forskare som går stadigt framåt. Forskningsrådet förutsätter internationellt samarbete och mobilitet, eftersom dessa främjar vetenskaplig förnyelse.

Klicka på Kriterier och riktlinjer för finansiering nere på sidan för att läsa mer om forskningsrådets särskilda riktlinjer.

Forskningsrådet följer upp genomförandet och genomslaget av den forskning som den finansierat med utredningar om bidragsformer och forskningsområden samt genom regelbundna möten med de forskare som den finansierat.

Mer information

Kontaktperson

Laura Raaska
direktör, ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö 
tfn 0295 335 094
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITET »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »