FI EN

Kriterier och riktlinjer vid beslut

Den här sidan presenterar de riktlinjer och kriterier som tillämpas i septemberutlysningen 2019. Nedre delen av sidan innehåller riktlinjer och kriterier för septemberutlysningen 2018.

Forskningsrådets anslag täcker inte finansiering av alla ansökningar som fått utmärkt betyg (6 eller 5) i septemberutlysningen. Forskningsrådet har därför definierat vissa kriterier och riktlinjer som styr dess finansieringsbeslut. Kriterierna och riktlinjerna tillämpas systematiskt t.ex. då forskningsrådet fattar beslut gällande likvärdiga ansökningar. Riktlinjer och kriterier för septemberutlysningen 2019 finns nedan.

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig forskning på bred front inom de forskningsområden som det representerar, med beaktande av olika områdens särdrag.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, högrisk-/högvinstforskning och forskare som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär. Forskningsrådet främjar utvecklingen av nya metoder och tekniska verktyg, finansierar ansvariga ledare i olika karriärfaser samt stöder akademiforskare och forskardoktorer som kommer till Finland från utlandet. Bland likvärdiga sökande prioriterar forskningsrådet den som företräder minoritetskönet.
 4. Forskningsrådet stöder nyttiggörandet av forskningsresultat. Forskningsrådet beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland. Dessutom beaktas de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön samt deras nätverk med de som utnyttjar forskningsresultat.
 5. Forskningsrådet stöder högklassigt nationellt och internationellt forskningssamarbete samt forskarmobiliteten däri. Det samarbete som forskningsrådet stöder kan ske mellan universitet, mellan universitet och forskningsinstitut eller med näringslivet eller andra samhällsaktörer. Forskningsrådet stöder forskardrivet samarbete med finansiering för akademiprojekt, akademiforskare och forskardoktorer samt genom att delta i strategiskt utvalda internationella utlysningar. Konsortiebaserade akademiprojekt som inbegriper parter från olika forskningsorganisationer är ett viktigt redskap för att främja internationellt samarbete.
 6. Forskningsrådet främjar sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Ytterligare följer forskningsrådet i sina finansieringsbeslut finansieringsinstrumentens kriterier och riktlinjer:

Kriterier och riktlinjer för akademiprojekt                                       

Kriterier (i prioritetsordning)

 1. Forskningens kvalitet, nya initiativ, potential till genombrott, genomslag och genomförbarhet
 2. Forskarens/forskargruppens kompetens, särskilt nyliga prestationer
 3. Forskningssamarbete och mobilitet

Riktlinjer

 • Målet är att ett fyraårigt projekt i genomsnitt beviljas 450 000 euro.
 • Finansieringen för en enskild ansökan uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år).
 • Finansieringen för ett konsortiebaserat akademiprojekt uppgår till högst 1 000 000 euro (motsvarar 250 000 €/år).

Kriterier och riktlinjer för akademiforskare

Kriterier (i prioritetsordning)

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde, genomslag och genomförbarhet
 3. Den sökandens mobilitet, särskilt kvaliteten av tidigare och planerad mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 • Forskningsrådet stöder akademiforskare genom att bevilja dem finansiering för forskningskostnader på 400 000 euro/5 år. Finansieringen beviljas i två rater: högst 240 000 euro för de tre första åren och högst 160 000 euro för de sista två åren.
 • Även om en och samma forskningsplats kan omfatta flera forskningsmiljöer anser forskningsrådet att mobilitetskravet inte uppfylls om en forskare byter till en annan forskningsgrupp inom samma forskningsområde inom samma forskningsplats. Detta gäller både förflyttning till en ny forskningsmiljö och mobilitet efter doktorsexamen.

Kriterier och riktlinjer för forskardoktorer

Kriterier (i prioritetsordning)

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, nyhetsvärde, genomslag och genomförbarhet
 3. Den sökandens mobilitet, som stöder ökad självständighet, särskilt kvaliteten av planerad mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 • Forskningsrådet tillämpar en månadslön på högst 3 900 euro som beräkningsgrund då det beviljar bidrag för anställning som forskardoktor. Forskningsrådet godkänner även motiverade forskningskostnader (högst 50 000 euro).

Även om en och samma forskningsplats kan omfatta flera forskningsmiljöer anser forskningsrådet att mobilitetskravet inte uppfylls om en forskare byter till en annan forskningsgrupp inom samma forskningsområde inom samma forskningsplats. Detta gäller både förflyttning till en ny forskningsmiljö och mobilitet efter doktorsexamen.

 

Kriterier och riktlinjer tillämpad i semptemberutlysningen 2018

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik kan inte bevilja finansiering till alla ansökningar som fått utmärkt betyg (6 eller 5), eftersom forskningsrådets anslag inte har ökat i samma takt med antalet ansökningar. Forskningsrådet har därför definierat vissa kriterier och riktlinjer som styr dess finansieringsbeslut. Kriterierna och riktlinjerna tillämpas systematiskt t.ex. då forskningsrådet fattar beslut gällande likvärdiga ansökningar. Kriterierna och riktlinjerna presenteras nedan.

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig forskning på bred front inom de forskningsområden som det representerar, med beaktande av olika områdens särdrag.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, högrisk-/högvinstforskning och forskare som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär. Forskningsrådet främjar utvecklingen av nya metoder och tekniska verktyg, finansierar ansvariga ledare i olika karriärfaser samt stöder akademiforskare och forskardoktorer som kommer till Finland från utlandet. Bland likvärdiga sökande prioriterar forskningsrådet den som företräder minoritetskönet.
 4. Forskningsrådet stöder nyttiggörandet av forskningsresultat. Forskningsrådet beaktar forskningens relevans för näringslivet och andra samhällssektorer i Finland. Dessutom beaktas de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön samt deras nätverk med de som utnyttjar forskningsresultat.
 5. Forskningsrådet stöder högklassigt nationellt och internationellt forskningssamarbete samt forskarmobiliteten däri. Det samarbete som forskningsrådet stöder kan ske mellan universitet, mellan universitet och forskningsinstitut eller med näringslivet eller andra samhällsaktörer. Forskningsrådet stöder forskardrivet samarbete med finansiering för akademiprojekt, akademiforskare och forskardoktorer samt genom att delta i strategiskt utvalda internationella utlysningar. Konsortiebaserade akademiprojekt som inbegriper parter från olika forskningsorganisationer är ett viktigt redskap för att främja internationellt samarbete.
 6. Forskningsrådet främjar sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Kriterier och riktlinjer för akademiprojekt

Då forskningsrådet fattar beslut gällande likvärdiga ansökningar tillämpar det följande kriterier och riktlinjer (i prioritetsordning):

Kriterier

 1. Forskningens kvalitet, genomförbarhet, nyhetsvärde och genombrottspotential
 2. Forskarens/forskargruppens kompetens, särskilt nyliga prestationer
 3. Forskningssamarbete och mobilitet

Riktlinjer

Finansiering som beviljas:

 • Målet är att ett fyraårigt projekt i genomsnitt beviljas 450 000 euro i finansiering.
 • Finansieringen för ett enskilt akademiprojekt uppgår till högst 600 000 euro (motsvarar 150 000 €/år). Finansieringen för ett konsortiebaserat akademiprojekt uppgår till högst 1 000 000 euro (250 000 €/år). Finansieringen för ett delprojekt i ett konsortium är högst 400 000 euro (100 000 €/år).

Samtidig finansiering från övriga bidragsformer hos Akademin:

 • Ett pågående akademiforskar- eller forskardoktorsbidrag hindrar inte att man kan beviljas akademiprojektsbidrag.
 • Ett pågående enskilt akademiprojekt (icke konsortieprojekt) hindrar att man beviljas ett nytt bidrag för ett enskilt akademiprojekt. Ett pågående enskilt projekt hindrar inte att man beviljas ett konsortieprojekt, och ett pågående konsortieprojekt hindrar inte att man beviljas ett nytt projektbidrag (enskilt projekt eller konsortieprojekt).
 • Akademiprofessorer beviljas inte akademiprojektsbidrag samtidigt med akademiprofessorsperioden.

Kriterier och riktlinjer för akademiforskare

Kriterier

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, genomförbarhet, genomslag och nyhetsvärde
 3. Den sökandens mobilitet, särskilt kvaliteten av tidigare och planerad mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder akademiforskare genom att bevilja dem finansiering för forskningskostnader till en summa på 350 000 euro per fem år. Finansieringen beviljas i två rater: högst 210 000 euro för de tre första åren och högst 140 000 euro för de sista två åren.
 2. Även om en och samma forskningsplats kan omfatta flera forskningsmiljöer anser forskningsrådet att mobilitetskravet inte uppfylls om en forskare byter till en annan forskningsgrupp inom samma forskningsområde inom samma forskningsplats. Detta gäller både förflyttning till en ny forskningsmiljö och mobilitet efter doktorsexamen.

Kriterier och riktlinjer för forskardoktorer

Kriterier

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, genomförbarhet, genomslag och nyhetsvärde
 3. Den sökandens mobilitet, som stöder ökad självständighet, särskilt kvaliteten av planerad mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 1. Forskningsrådet tillämpar en månadslön på högst 3 800 euro som beräkningsgrund då det beviljar bidrag för anställning som forskardoktor. Forskningsrådet godkänner även motiverade forskningskostnader (högst 50 000 euro).
 2. Även om en och samma forskningsplats kan omfatta flera forskningsmiljöer anser forskningsrådet att mobilitetskravet inte uppfylls om en forskare byter till en annan forskningsgrupp inom samma forskningsområde inom samma forskningsplats. Detta gäller både förflyttning till en ny forskningsmiljö och mobilitet efter doktorsexamen.
Senast ändrad 5.9.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »