FI EN

Internationell verksamhet

Internationellt samarbete är en naturlig del av forskningen inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Forskningsrådet stöder högklassigt internationellt och forskarinitierat forskningssamarbete och forskarmobilitet via akademiprojektsbidrag, akademiforskarbidrag och forskardoktorbidrag. Forskningsrådet främjar internationellt samarbete också 1) inom det europeiska forskningsområdet, 2) med de nordiska länderna och 3) med andra internationella forskningsfinansiärer.

Forskningsrådet betonar multinationellt finansieringssamarbete för att främja forskningssamarbete inom det europeiska forskningsområdet. Forskningsrådet stöder samarbetet främst genom att medverka i ERA-NET-nätverk eller motsvarande initiativ och deras utlysningar inom strategiskt utvalda teman.

Forskningsrådet anser även att nordiskt samarbete fortfarande spelar en viktig roll inom Europa. Det nordiska forskningssamarbetet främjas främst via samverkan i NOS-N (Joint Committee of the Nordic Natural Science Research Councils) och NordForsk. Forskningsrådet samarbetar aktivt också med kommittén för forskningens infrastrukturer vad gäller nordiska forskningsinfrastrukturer.

Forskningsinfrastrukturer är ofta mycket viktiga för den forskning som bedrivs inom det naturvetenskapliga och tekniska området. En stor del av forskningsrådets internationella verksamhet har därför att göra med forskningsinfrastruktur. Forskningsrådet förvaltar två internationella program med anknytning till forskningsinfrastruktur: International Ocean Discovery Program (IODP) och International Continental Scientific Drilling Program (ICDP).

Senast ändrad 18.7.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »