FI EN

Forskningsområdena för Akademins forskningsråd fr.o.m. 1.1.2019

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

 • biokemi och biofysik
 • biomedicin
 • ekologi och evolutionsbiologi
 • farmaci
 • folkhälso-, miljöhälso- och arbetshälsovetenskap
 • klinisk medicin, odontologi och veterinärmedicin
 • lantbruks-, skogs- och livsmedelsvetenskap
 • genetik
 • kost-, idrotts- och vårdvetenskap
 • cell-, molekylär- och mikrobiologi
 • miljövetenskap
 • systembiologi och bioinformatik med anknytning till ovan nämnda områden
 • övrig forskning med anknytning till biovetenskap, hälsa och miljö, även mångvetenskaplig
 • forskning

Forskningsrådet för kultur och samhälle

 • filosofi
 • historievetenskap och arkeologi
 • pedagogik
 • lingvistik
 • rättsvetenskap
 • psykologi
 • socialvetenskap
 • konstforskning
 • ekonomiska vetenskaper
 • teologi
 • statsvetenskap
 • kommunikationsvetenskap
 • samhällsvetenskaplig miljöforskning och kulturens geografi
 • övrig forskning med anknytning till humaniora och samhällsvetenskap, även mångvetenskaplig forskning

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

 • energiteknik
 • fysik
 • geovetenskap och naturgeografi
 • kemi
 • maskin- och produktionsteknik
 • medicinsk teknik
 • matematik och statistik
 • materialvetenskap och -teknik
 • process- och kemiteknik
 • byggnads- och samhällsteknik samt arkitektur
 • elteknik och elektronik (inkl. kommunikations- och automationsteknik)
 • datavetenskap, informationsteknik
 • astronomi
 • bioteknik, bioinformatik och miljöteknik med anknytning till ovan nämnda områden
 • övrig forskning med anknytning till naturvetenskap och teknik, även mångvetenskaplig forskning
Senast ändrad 18.1.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »