FI EN

Forskningsrådens verksamhet

Akademin har fyra vetenskapliga forskningsråd som sköter Akademins uppgifter inom sina respektive verksamhetsområden.  Enligt statsrådets förslag till förordningen om Finlands Akademi kommer Akademin att i stället för de nuvarande fyra ha tre forskningsråd fr.o.m. den 1 januari 2019. På grund av ändringen har vi uppdaterat forskningsrådens forskningsområden så att de motsvarar modellen med tre forskningsråd.

Statsrådet utser forskningsrådets ordförande och medlemmar (högst 10) för tre år åt gången. Vid valet av ordförande och medlemmar försöker man trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap i forskningsrådet.

Före tillsättandet hör undervisnings- och kulturministeriet universitet, statliga forskningsinstitut, myndigheter och sammanslutningar som representerar FoU-sektorn, centrala vetenskapliga sällskap samt vetenskapsakademier.

Senast ändrad 28.6.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »