FI EN

Forskningsrådens verksamhet


Akademin har fyra vetenskapliga forskningsråd som sköter Akademins uppgifter inom sina respektive verksamhetsområden.

Statsrådet utser forskningsrådets ordförande och medlemmar (högst 10) för tre år i sänder. Vid valet av ordförande och medlemmar försöker man trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap i forskningsrådet. Före tillsättandet hör undervisnings- och kulturministeriet universitet, statliga forskningsinstitut, myndigheter och sammanslutningar som representerar FoU-sektorn, centrala vetenskapliga sällskap samt vetenskapsakademier.

Senast ändrad 3.11.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »