FI EN
Flaggskeppsprogrammet

Flaggskeppsprogrammet


Finlands Akademis flaggskeppsprogram stöder högklassig forskning och det genomslag som forskningen ger upphov till. Målet med programmet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter. Den betydande och långsiktiga finansieringen främjar aktivt samarbete mellan de deltagande aktörerna och möjliggör utvecklingen och utvidgandet av systematisk verksamhet.

De sex flaggskepp som finansierats inom de två första utlysningarna pågår som bäst. Bakgrundsorganisationerna utgörs av sex universitet, två forskningsinstitut och Helsingfors universitetssjukhus. Organisationerna finansierar flaggskeppen med totalt 320 miljoner euro under åren 2019−2022. Finlands Akademis finansiering för flaggskeppsprogrammet uppgår till 54,5 miljoner euro. I statens tilläggsbudget fr 2020 fick Akademin dessutom 25 miljoner euro för en tredje utlysning. Ansökningstiden är 11.8–2.9.2020.

The six Finnish Flagships funded under the first two calls are in operation. The host organisations of the Flagships include six universities, two research institutes and Helsinki University Hospital. Between 2019 and 2022, the organisations will fund the flagships with a total of 320 million euros. The Academy of Finland’s funding contribution to the Flagship Programme comes to 54.5 million euros. In addition, the Finnish Government’s supplementary budget for 2020 allocated 25 million euros to the Academy for a third call. The call opens on 11 August and closes on 2 September 2020.

Senast ändrad 1.7.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »