FI EN
Flaggskeppsprogrammet

Flaggskeppsprogrammet


Finlands Akademis flaggskeppsprogram stöder högklassig forskning och det genomslag som forskningen ger upphov till. Målet med programmet är att bidra till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt t.ex. genom nya affärsmöjligheter. Den betydande och långsiktiga finansieringen främjar aktivt samarbete mellan de deltagande aktörerna och möjliggör utvecklingen och utvidgandet av systematisk verksamhet.

Flaggskeppsprogrammet innehåller sammanlagt sex flaggskepp. Bland bakgrundsorganisationerna finns sex universitet, två forskningsinstitut och Helsingfors universitetssjukhus. Organisationerna finansierar flaggskeppen med totalt 320 miljoner euro under åren 2019–2022. Finlands Akademis finansiering för flaggskeppsprogrammet uppgår till 54,5 miljoner euro.

Senast ändrad 12.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »