FI EN

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning 2018-2022

Inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning finansieras mångvetenskaplig och problembaserad forskning kring globala utvecklingsfrågor som är till fördel för utvecklingsländer och som utnyttjar finländskt kunnande inom området.

Programmets teman grundar sig på Finlands utvecklingspolitiska målsättningar samt på FN:s mål för hållbar utveckling.

Utvecklingsforskning beskriver och tolkar utvecklingens olika dimensioner, hjälper oss att se de faktorer som hindrar utvecklingen och söker medel med vilka dessa hinder kan undanröjas. På det praktiska planet är målet att ta fram dels sådan kunskap som behövs då man löser problem t.ex. inom hälsovård, naturresurser, ekonomi och utbildning, dels kunskap om internationella, nationella och kulturella system och de begränsningar och möjligheter de innebär för utvecklingen.

Forskningen kan också gälla andra teman som är relevanta för de uppställda målen och för Finlands utvecklingssamarbete och -politik, såsom en kritisk granskning av utvecklingspolitiken och -målen och frågeställningar som gäller hållbar utveckling inom naturbruket, ekonomin och samhället.

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning är ett forskningsprogram som Finlands Akademi och Utrikesministeriet gemensamt bereder. Programmets utlysning öppnas i september 2017. Inom programmet finansieras fyraåriga forskningsprojekt; finansieringsperioden inleds i början av 2018.

Mer information om programmet ges i programbeskrivningen (Uppdaterat 30.8.2017). Finlands Akademi ordnade ett informationsmöte om programmet i Juni 2017. 

Mer information om programmet: programchef Mikko Ylikangas, fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Kontaktpersoner

programchef Mikko Ylikangas
tfn 029 533 5143

programchef Sara Illman
tfn 029 533 5119

projektsekreterare Ritva Helle
tfn 029 533 5023

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »