FI EN

Nytta av kol (C1 Value)


Finland har förbundit sig till klimatavtalet i Paris och har som mål att vara ett koldioxidneutralt samhälle fram till 2045. Detta uppnås inte bara genom att minska koldioxidutsläppen utan också genom att främja lösningar som minskar mängden kolföreningar i atmosfären. Det behövs hållbara metoder för avskiljning, lagring och nyttjande av koldioxid.

Atmosfäriska kolföreningar kan bindas och lagras (CCS dvs. carbon capture and storage) och utnyttjas (CCU dvs. carbon capture and utilisation) till exempel vid tillverkning av kemiska produkter och material. C1-föreningar (CO2, CO, CH4, CH3OH) är potentiella råvarukällor för produktion av bränslen, material och kemikalier. CCU är ett framväxande internationellt forskningsobjekt där koldioxid som utvinns ur luften eller från rökgas används antingen direkt eller som en konverterad råvara bland annat för produktion av kolväten. Målet är att hitta lösningar där exempelvis CO2- och CH4-utsläpp kan utnyttjas vid tillverkning av industriprodukter i enlighet med principerna för grön kemi. Centrala forskningsämnen och forskningsområden är till exempel teoretisk modellering av föreningar och reaktioner, syntetisk kemi och katalys, processteknik och systemstudier, industriell ekologi och bioteknik.

Programmet eftersträvar betydande vetenskapliga öppningar, en ny kunskapsbas och en förstärkning av den finländska vetenskapliga kompetensen inom detta område. Detta kommer att kräva interdisciplinärt forskningssamarbete som integrerar olika branschers förhållningssätt och forskning som öppnar nya utvecklingsvägar. Utöver det vetenskapliga genomslaget har programmet potential att väsentligt påverka klimatförändringens utveckling och hjälpa Finland att uppnå sina klimatmål.

Finlands Akademi har valt ut nio forskningskonsortier med 18 delprojekt som ska finansieras i Nytta av kol (C1 Value)-akademiprogrammet. Forskningskonsortier finansierades med sex miljoner euro totalt. De finansierade projekten inleds i januari 2020.

Kontakspersoner

programchef Saila Seppo
tfn 0295 335 109

programchef Tommi Laitinen
tfn 0295 335 057

projektsekreterare Sanna Hytönen
tfn 0295 335 032

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »