FI EN

Frågor och svar gällande R'Life-utlysningen i april 2019

20.3.2019

F: Jag tänker söka i R’Life-programmets tilläggsutlysning, men det är oklart ifall forskningsplanen i den här utlysningen ska vara 6 sidor som det står i utlysningen eller 12 sidor som det står anvisningarna gällande forskningsplanens struktur.
S: I tilläggsutlysningen ska forskningsplanen vara max. 6 sidor lång i enlighet med instruktionerna i utlysningen. Syftet med länken till anvisningarna gällande forskningsplanens struktur är endast att ge en överblick över hur innehållet bör struktureras, vilket motsvarar instruktionerna för de 12-sidiga forskningsplaner som ingår i de flesta av Akademins utlysningar.

F: I programbeskrivningen nämns å ena sidan flera gånger att programmet koncentrerar sig kring genomet men å andra sidan nämns också celler, vävnader etc. Ligger programmets fokus enbart i genomet eller kan även andra regleringsnätverk komma i fråga?
S: Forskningens tema kan inbegripa även andra regleringsnätverk än genomet. Forskningsplanens kvalitet är avgörande för finansieringsbeslutet, inte huruvida någon specifik teknik (-omik) ingår.

F: Hur många ansökningar kommer sannolikt att finansieras?
S: Budgeten har planerats enligt att sex konsortier á 1 M€ finansieras i utlysningen för konsortier och åtta enskilda forskare á 250 000 € i tilläggsutlysningen. Dessa uppgifter är i detta skede preliminära

F: Finns det någon specifik tidigare finansiering som gör att innehavaren inte är berättigad att söka finansiering inom det här programmet (t.ex. spetsforskningsenheter eller akademiprojekt)?  
S: Nej, ingen nuvarande finansiering från Finlands Akademi begränsar innehavarens möjligheter att söka finansiering inom programmet.

F: Är tilläggsutlysningen riktad till enskilda forskare eller konsortier?
S: Tilläggsutlysningen är riktad till enskilda forskare som personligen har ikraftvarande finansiering från Finlands Akademi vid utlysningens utgång den 24.4.2019.

F: Vad innebär följande mening i programbeskrivningen: "The programme will later be supplemented with an international call (or several calls), whose funding budget will be decided separately."?
S: Akademin strävar till att inom ramen för programmet delta i eller arrangera en internationell utlysning där Akademin finansierar finländska forskare och deras internationella samarbetspartners finansieras med andra medel. Detta kan innebära t.ex. en ERA-Net-utlysning, förutsatt att relevanta utlysningar arrangeras. Tidtabellen och detaljerna kring denna utlysning klarnar senare.

F: I instruktionerna uppges att ett delprojekts budget kan uppgå till högst 70% av den totala summa konsortiet söker. Avses här 70% av den finansiering som söks från Akademin eller av totalkostnaderna? Ifall ett konsortium ansöker om 1 M€ (+ den egna andelen), hur mycket kan en enskild partner ansöka om?
S:Den angivna andelen på 70% beräknas utgående från den finansiering som Akademin beviljar. Ifall konsortiet ansöker om det maximala beloppet på 1 M€ kan ett enskilt delprojekt ansöka om högst 700 000 € (totalkostnadsmodellen, Akademins andel av totalkostnaderna). 

F: Jag har ikraftvarande akademiprojektfinansiering. Kan jag söka som inom utlysningen för konsortier eller innebär min tidigare finansiering att jag endast kan söka inom tilläggsutlysningen?
S: Ikraftvarande finansiering från Akademin är inte ett hinder för att ansöka inom utlysningen för konsortier. Den enda begränsningen är att en sökande endast kan delta i en av utlysningarna under programmet, inte både i utlysningen för konsortier och tilläggsutlysningen.

Kontakt

Sara Illman
programchef
tfn. 029 533 5119


Heikki Vilen
programchef
tfn.
029 533 5135

Senast ändrad 1.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »