FI EN

Individualiserad hälsa - Från gener till samhället pHealth, 2015-2021


Kärnan i akademiprogrammet Individualiserad hälsa (pHealth 2015–2019) är individualiserad medicin (eng. personalised medicine), en utvecklingslinje som bekräftats som en ny och genomgripande samt globalt sett central ändringsfaktor inom hälsovården. I den individualiserade medicinen ingår ett nytt sätt att förstå, klassificera, diagnosticera, förebygga och behandla sjukdomar samt främja hälsa. Den baserar sig på den enskilda människans gener och deras funktion, fastställande av cellernas biokemi och fysiologi, och utnyttjande av denna information.

Utvecklingen av teknologi som skräddarsytts för individer gör det möjligt att noggrannare följa upp patienter under exempelvis vården eller efter ingrepp. Detta kräver anordningar och redskap som är bättre och exaktare jämfört med nuläget, såsom diagnostisk avbildning av patienter och analys av bilder och sensorer som går att avläsa på distans. Inom informationsteknologin behövs det även nya produkter och användarsystem, som tar användarens och kundens synpunkter i betraktande.

Programmet genomförs till gagn för grundforskningen och med utnyttjande av genetisk data eller på denna baserad hälsokunskap till nytta för individen och samhället.

Läs mer om programmets teman, bakgrund och mål.

Kontaktpersoner

programchef Heikki Vilen
tfn 0295 335 135

programchef Sara Illman
tfn. 0295 335 119

projektsekreterare Tiina Neuvonen
tfn 0295 335 076

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »