FI EN

Hälsa ur kohorter och biobanker COHORT, 2017-2020


Finlands Akademi kommer att öppna en utlysning inom ett nytt akademiprogram i syfte att främja samarbete inom och integrering av forskning. Utlysningens tema gäller forskning med hjälp av finländska födelsekohorter. Akademiprogrammet är ett pilottest för ett nytt slags programkoncept. I programmet finansieras inte projekt av akademiprojekttyp som är uppbyggda kring nya forskningshypoteser, utan integration av projekt som redan har erhållit basfinansiering. Syftet är att öka samarbetet mellan olika forskningsaktörer och i synnerhet olika forskningsnivåer, vilket i kombination med vetenskapens förnyelse förstärker forskningsämnets vetenskapliga och samhälleliga genomslag.

Programbeskrivning

Kontaktpersoner

Heikki Vilen
programchef
tfn. 029 533 5135

Sara Illman
programchef
tfn. 029 533 5119

Tiina Neuvonen
projektsekreterare
tfn 029 533 5076

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »