FI EN

Akademiprogrammet BioFuture2025, 2017-2021

En ekonomi som är baserad på biologisk energi och kan bidra till att stävja klimatförändringen och rovdriften på naturresurser växer sig starkare vid sidan av den på fossila bränslen baserade ekonomin. Förändringen har samhälleliga och kulturella konsekvenser. För att bioekonomiska lösningar ska vara ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara måste de åtnjuta allmän acceptans. En lyckad övergång till ett bioekonomiskt samhälle kräver stark växelverkan mellan företagsvärlden, myndigheter och civilsamhället under själva förändringsprocessen.

Målet för akademiprogrammet BioFuture2025 är att stödja bygget av en ny kunskapsbas och genom förnyande av vetenskapen främja betydande vetenskapliga uppslag och genombrott. Programmet ska vaska fram idéer och nya möjligheter och gynna forskning som språngartat öppnar nya bioekonomiska utvecklingslinjer. Målet är att lotsa den finländska forskningen till den internationella toppen genom finansiering av ambitiös och djärv forskning där även risktagning är tillåten.

 

Kontaktpersoner

Tuula Aarnio
programchef
tfn 0295 335 146

Risto Vilkko
programchef
tfn 0295 335 136

Sanna Hytönen
projektsekreterare
tfn 0295 335 032

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »