FI EN

Socialt kapital och förtroendenätverk


Forskningsprogrammet Socialt kapital och förtroendenätverk aktualiserade begreppet socialt kapital, som på mycket kort tid fått starkt fäste i den samhällsvetenskapliga debatten. Med socialt kapital avses samhällets gällande värderingar och normer, de nätverk som bygger på dem och det samhälleliga förtroende som värderingarna och normerna tillsammans alstrar. Dessutom refererar begreppet till individernas sociala och kulturella funktionsförmåga. Finlands Akademi såg programmet som en mycket viktig vetenskaplig utmaning. Det svarade mot aktuella nationella kunskapsbehov i ett allt globalare informationssamhälle och erbjudade möjligheter att tillämpa olika teoretiska utgångspunkter.

För koordineringen av programmet svarade vetenskapsrådgivare Päivi Messo-Lindén.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »