FI EN

Hållbar energi

 

Det finns mycket att göra i synnerhet vad gäller sammanjämkningen av å ena sidan energiproduktionens miljökonsekvenser, å andra sidan de ekonomiska villkoren. Också frågan om optimal användning av förnybara naturresurser som råvara och energi är viktig. Energilösningarna spelar en central roll då man dryftar mänsklighetens välstånd både idag och i framtiden. Därför påverkas framtidens energilösningar i avgörande grad av vilka konsekvenser de har för människors hälsa och välstånd.

Forskningsprogrammets primära mål var att ta fram ny och innovativ vetenskaplig kunskap om energiteknik, energisystem och energieffektivitet.


Dessutom programmet inriktade forskningen på hållbara lösningar inom energiteknik och energisystem samt att förbättrade utformandet av energilösningar för framtiden. Programmet hade en mångvetenskaplig infallsvinkel och forskningen utnyttjar bl.a. olika perspektiv inom bioenergi och kärnkraft samt medicin och ekonomi.

Forskningsprogrammets mål

 • att ta fram ny och innovativ vetenskaplig kunskap om energiteknik, energisystem och energieffektivitet
 • att inrikta forskningen på hållbara lösningar inom energiteknik och energisystem så att miljöaspekter och hälsan beaktas
 • att utveckla kunnandet inom produktion, överföring och användning av energi, förbättra möjligheterna att gestalta energiproduktionens framtidsalternativ och stävja klimatförändringen
 • att skapa nya multidisciplinära forskargrupper och såväl nationella som internationella forskningsnätverk
 • att öka mobiliteten bland forskare och forskarstuderande
 • att förstärka forskningens och industrins internationella konkurrenskraft
 • att höja den fi nländska energiforskningen till internationell spetsnivå inom vissa delområden
 • att säkerställa energiforskningens samhälleliga verkningsfullhet.

Programmets ämnesområden

 • Nya energiproduktionstekniker
 • Fungerande energisystem
 • Effektiv energianvändning

Andra nationella finansiärer

Maj och Tor Nesslings stiftelse, Fortum Abp, UPM-Kymmene Abp samt Neste Oil Abp

Internationella partner

 • Brasilien: Brasilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq)
 • Chile: Chilean National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT)
 • Island: Orkustofnun
 • Kina: National Natural Science Foundation of China (NSFC)
 • Luxemburg: National Research Fund (FNR)
 • Norge: Research Council of Norway (RCN)
 • Polen: Ministry of Science and Higher Education (MSHE)
 • Sverige: Swedish Energy Agency (STEM)
 • Tyskland: Forschungscentrum Jülich (PTJ)
 • Danmark: Danish Agency for Science, Technology and Innovation (DASTI)
 • Nordic Energy Research (NER)

Koordinator: Programchef Saila Seppo, Finlands Akademi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »