FI EN

Russia in Flux - Ryssland i förvandling

 

Finlands Akademi startade ett omfattande internationellt forskningsprogram Ryssland i förvandling.  Akademin anvisade 8,2 miljoner euro för programmet för åren 2003-2007 och ministerier och Teknologiska utvecklingscentralen Tekes 1,26 miljoner euro. I programmet var inalles 30 forskningsprojekt och inom dem arbetade ca två hundra forskare från olika discipliner.

Programmet var inriktat på Ryssland och de förändringar landet genomgick. Programmet ökade vår kunskap om Ryssland som stat, samhälle, naturmiljö, ekonomisk region och kulturområde. Syftet var att skapa en klarare bild av de rådande förhållandena, förändringarna och deras bakomliggande orsaker samt de följdverkningar förändringarna hade. Det var meningen att man med programmets hjälp kunde ta fram information som hjälper oss att bättre förstå Ryssland och som kan vara till stöd för det strategiska beslutsfattandet inom olika samhällssektorer.

Forskningsprogrammet omfattade följande temaområden:

Ryssland som internationell aktör,
regionalpolitiken, den interna förvaltningen och säkerheten,
naturresurserna, miljön och hållbar utveckling,
ekonomiska mekanismer,
teknologins möjligheter,
hälsa och välstånd,
kulturella förändringar,
samhällsvärderingar och fostran

Programbeskrivning (på engelska)

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »