FI EN

Forskningsprogrammet i affärskunnande (LIIKE 2)

 

Förutom den institutionella utvecklingen har företagens teknologiska och ekonomiska omvärld genomgått många andra snabba förändringar under de senaste åren.

Förändringarna i den globala omgivningen och kundernas växande betydelse förändrar på många olika sätt och på många olika plan såväl företagens som andra organisationers arbetssätt.

Företagens verksamhet på den internationella marknaden och de förändringar som därigenom sker i deras arbetsmetoder, strategier och inkomstbildning ställer nya krav också på sådan forskning som fokuserar på företagens affärskunnande.

Behovet av ett forskningsprogram i affärskunnande har aktualiserats av ett flertal faktorer som gäller såväl, lokal vs. global ekonomi, företagens verksamhet, konkurrenskraften samt kommersialiseringen av innovationer och teknologiskt kunnande. Forskningsprogrammet vill klargöra på vilket sätt affärskunnandet bildar en grundpelare i det finländska samhället vid sidan av teknologiska och sociala innovationer.

Forskningsprogrammets mål är att undersöka olika dimensioner av affärskunnande, som anses spela en viktig roll för den finländska ekonomin. Ett mål för det nya forskningsprogrammet är att kombinera en analys av det affärsekonomiska kunnandet med den nationella ekonomiska situationen. På vilket sätt förbättrar de finländska och de i Finland verksamma företagen konkurrenskraften med sin egen verksamhet?

De allmänna målen för Forskningsprogrammet i affärskunnande (Liike2) är att stärka forskningen i affärskunnande, att förbättra möjligheterna att utnyttja affärskunnandet till hela samhällets och ekonomins bästa, att främja både nationellt och internationellt forskningssamarbete, samt att stärka forskarutbildningen och forskaryrkets ställning.

Programbeskrivning

Evaluation report (på engelska)

Koordination och samarbete:

För koordineringen av programmet svarar programchef Asta Salmi.
Akademin har anvisat 4,25 miljoner euro för programmet.  Akademin har också finansierings- och programsamarbete med Arbetsskyddsfonden. Akademin beviljar forskningsprojekten finansiering för högst fyra år under 1.1.2006-31.12.2009.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »