FI EN

Hälsovårdsforskning (2003-2007)

 

Hälsovårdsforskningsprogrammet var ett svar på samhällsdebatten om finansieringen av hälsovårdstjänsterna är krisdrabbad, om tjänsterna i alla stycken motsvarar befolkningens behov och om skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers hälsotillstånd har vuxit. I dagens läge finns det ett behov av ett samordnat forskningsprogram som framför allt var inriktat på hälsovårdsforskning och som var till stöd då man söker lösningar på de olika problemen inom hälsovården. Den åldrande befolkningen innebär en viktig utmaning, eftersom behovet av olika hälsovårdstjänster växer efterhand som de äldre blir fler. Då den s.k. försörjningskvoten förändras måste dessutom en relativt sett krympande mängd förvärvsarbetande människor bekosta växande pensions- och hälsovårdskostnader.

Programme Memorandum (pdf)

Evaluation raport

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »