FI EN

Forskningsprogrammet Miljö och lag (2005-2008)


Finlands Akademis forskningsprogram Miljö och lag genomförde under perioden 1.1.2005–31.12.2008, med en sammanlagd finansiering på 2,5 miljoner euro. Inom ramen för programmet finansierades sju forskningsprojekt. Gemensamma teman för de sju projekten var bl.a. deltagande och konflikthantering i miljöbeslutsfattande. 

Målen för forskningsprogrammet Miljö och lag var:

1) att stärka forskningen i de rättsliga och samhälleliga system och tillvägagångssätt som gäller miljön och naturresurserna,
2) att främja och fördjupa ett tvärvetenskapligt grepp inom den miljörättsliga forskningen och
3) att skapa och stödja nationella och internationella samarbetsnätverk mellan forskare inom olika universitet, forskningsinstitut och vetenskapliga discipliner.

Programpromemoria

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »