FI EN

Forskningsprogrammet för beroendefrågor (2007–2010)


Forskningsprogrammet för beroendefrågor var internationellt samfinansierat. Finansiärerna var Finlands Akademi, Institute of Neuroscience, Mental Health and Addiction (INMHA/Canadian Institutes of Health Research), Russian Foundation for Basic Research (RFBR) samt Russian Foundation for Humanities (RFH).

Målet var:

 • att stödja högklassig tvärvetenskaplig forskning i alkohol och narkotika och beroende i de medverkande länderna
 • att förstärka nationella och internationella forskarnätverk och att befästa nya samarbetsformer mellan forskargrupper
 • att föra olika spridda forskningsmiljöer närmare varandra och intensifiera deras samarbete
 • att främja nya forskningsmetoder på området
 • att främja forskarnas internationella mobilitet
 • att stödja forskarutbildningen
 • att främja informationsutbytet och informationen om forskningsresultat dels mellan forskarna, dels mellan forskarna och övriga intressentgrupper (bl.a. politikerna, massmedierna och den breda publiken)

Forskningsprogrammet för beroendefrågor täckte följande temaområden (de medverkande projekten kan inbegripa forskning inom ett eller flera områden):

 • makroförändringen inom alkoholförhållandena, skillnader mellan olika befolkningsgruppers dryckesvanor, alkoholskador
 • användningen av narkotika, narkotikaskador, narkotikapolitik
 • preventiva åtgärder, behandling och vård, återhämtningsprocesser
 • beroendebeteende, addiktionsmekanismer

Projekt beviljades finansiering för högst fyra år. Finlands Akademis styrelse beviljade 5,5 miljoner euro för programmet. Finansieringen började i början av år 2007.  Finlands Akademi finansierade både nationella projekt och samarbetsprojekt med kanadensiska och/eller ryska forskningsgrupper, INMHA finansierade endast kanadensisk-finländska samarbetsprojekt, och RFBR och RFH finansierade endast rysk-finländska samarbetsprojekt. Var och en finansiär beviljade finansiering för forskningsgrupper i sitt eget land.   Finlands Akademi, RFH och INMHA finansierade forskning i alla programområden, medan RFBR finansierade molekylbiologisk och fysiologisk forskning i addiktioner. 

Forskningsprogrammets bakgrund, mål och teman finns i programbeskrivningen.

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »