FI EN

Wood Material Science and Engineering (2003-2006)


Det finsk-svenska forskningsprogrammet Wood Material Science and Engineering var en fortsättning på Skogsbranschens forskningsprogram WoodWisdom som genomfördes 1998–2001. Efter att WoodWisdom-programmet utvärderades rekommenderades det att programmet skulle fortsättas och att fokus skulle ligga på trämaterialegenskaper. Också bland aktörer inom skogsbranschen är man ense om att materialteknisk forskning skall fortsätta och fördjupas samt att man skall sträva efter mera internationellt samarbete på grund av globaliseringen inom skogsbranschen.  

Mål

Forskningsprogrammet Wood Material Science and Engineering siktade på att med hjälp av bättre kunnande och kunskapsbaserade innovationer skapa förutsättningar för att utveckla innovativa, ekologiskt effektiva produkter, processer och service, samt på att på så sätt förbättra skogsklustrets konkurrenskraft och öka förädlingsgraden i träindustrin.  

Uppbyggnad

Forskningsprogrammet bestod av två delar: grundforskning med fokus på träegenskaper och utveckling av innovativa och ekologiskt effektiva produkter och processer.

Temaområdena var:
*Trämaterialegenskaper, deras variation och utformning
*Metoder för att påverka trämaterialegenskaper
*Bearbetning och processning av trämaterial till innovativa, ekologiskt effektiva produkter
*Kontroll över träförädlingens värdekedjor vad gäller nya, innovativa produkter

Programplaneringen, utlysningar och behandlingen av ansökningar genomfördes gemensamt av flera parter. Finland finansierade huvudsakligen finländska forskningsprojekt och Sverige svenska projekt. Samarbete mellan forskare främjades genom att ordna möten och seminarier.  Programmet hade kontakter till andra europeiska forskningsprogram inom ramen för ERA-NET-projektet WoodWisdom-Net.

Finansiering

Den sammanlagda finansieringen för forskningsprogrammet Wood Material Science and Engineering för åren 2003–2006 uppgick till ca 20 miljoner euro. Finlands Akademi finansierade programmet med 1,7 miljoner euro. Övriga offentliga finansiärer var Tekes, jord- och skogsbruksministeriet, Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt VINNOVA (Verket för innovationssystem).

http://www.woodwisdom.fi/

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »